Aviacom

pl Polish
samoloty ultralekkie ultralights planes

Why Light Sport Airplanes Suffer So Many Crashes

Dlaczego jest tak wiele wypadków z użyciem samolotów ultra lekkich?

Light sport airplanes were supposed to be a cheaper alternative to certified aircraft and they are. But AVweb’s look at the accident record of these airplanes confirms what many skeptics worried about: they suffer more crashes than standard category aircraft. This video explains why.

Lekkie samoloty sportowe miały być tańszą alternatywą dla certyfikowanych samolotów i są. Ale analiza AVweb historii wypadków tych samolotów potwierdza to, o co martwiło wielu sceptyków: cierpią na więcej wypadków niż samoloty standardowej kategorii. Ten film wyjaśnia dlaczego.

Please look at video below

Źródło: www.avweb.com

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *