Aviacom

pl Polish
spadochrony bezpieczenstwo cz 2 rutynowe problemy podczas otwarć

Spadochrony – bezpieczeństwo, cz. 2, problemy podczas otwarcia

część 2

rutynowe problemy podczas otwarcia spadochronu

Cutaway! Australian Parachute Federation’s malfunction training video is designed to be used as an educational supplement to the required first jump course. Featuring demonstrations by Australian skydiving champion, Michael Vaughan, it shows the different types of malfunctions that can occur and how to deal with them effectively using emergency procedures.

Cutaway! Film instruktażowy dotyczący sytuacji awaryjnych Australijskiej Federacji Spadochronowej. Przeznaczony jest do wykorzystania jako dodatek edukacyjny do wymaganego kursu do wykonania pierwszego skoku.
Dzięki pokazom australijskiego mistrza w skokach spadochronowych, Michaela Vaughana, pokazuje różne rodzaje usterek, które mogą wystąpić, oraz sposoby skutecznego radzenia sobie z nimi za pomocą procedur awaryjnych.

źródło: https://www.youtube.com/user/APFskydiver

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *