Aviacom

pl Polish
spadochrony bezpieczeństwo cz 8 początek przygody

Spadochrony – bezpieczeństwo, cz. 8 początek przygody

Cutaway cz. 8

Filmik objaśniający jak rozpoznać prawidłowo napełnioną czaszę na której można bezpiecznie wylądować.

Opisujemy ja wyglądają standardowe problemy podczas otwarć,

Pokażemy prawidłową procedurą awaryjną oraz jak rozróżnić awarie przy małej i przy dużej prędkości.

Cutaway! Australian Parachute Federation’s malfunction training video is designed to be used as an educational supplement to the required first jump course. Featuring demonstrations by Australian skydiving champion, Michael Vaughan, it shows the different types of malfunctions that can occur and how to deal with them effectively using emergency procedures.

Cutaway! Film instruktażowy dotyczący sytuacji awaryjnych Australijskiej Federacji Spadochronowej. Przeznaczony jest do wykorzystania jako dodatek edukacyjny do wymaganego kursu do wykonania pierwszego skoku.
Dzięki pokazom australijskiego mistrza w skokach spadochronowych, Michaela Vaughana, pokazuje różne rodzaje usterek, które mogą wystąpić, oraz sposoby skutecznego radzenia sobie z nimi za pomocą procedur awaryjnych.

źródło: https://www.youtube.com/user/APFskydiver

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *