Aviacom

pl Polish

O nas

Firma AVIACOM PROJECT powstała w celu realizacji innowacyjnych projektów związanych z lotnictwem. Jesteśmy CERTYFIKOWANYM OŚRODKIEM SZKOLENIOWYM, działającym na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Lotniczego o numerze wpisu 349PR-06/2021.

Przedmiotem naszej działalności są:

Firma AVIACOM PROJECT powstała w dniu 9 marca 2021 r. w celu realizacji innowacyjnych projektów związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz lotnictwem.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa wynika bezpośrednio z przedmiotu prowadzonej przez spółkę działalności, tj.:
– Projektowania i budowy statków powietrznych i urządzeń latających oraz bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w sektorze cywilnym,
– Prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarze wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w sektorze rolnictwa,
– Prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie lotnictwa.

 

Dodatkowo, spółka prowadzi działalność szkoleniową w zakresie lotnictwa. Wykorzystuje do tego również innowacyjny system e-learningowy.

Firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Obecnie, w dziale Research and Development realizuje są projekty badawcze wokół opracowania:
– Bezzałogowego statku powietrznego z napędem elektrycznym o MTOM nie większym niż 500g
– Bezzałogowego statku powietrznego z napędem elektrycznym o MTOM nie większym niż 5000g
– Bezzałogowego statku powietrznego z napędem elektrycznym o MTOM nie większym niż 25000g
– Urządzenia latającego (samolotu ultralight) jednoosobowego z napędem elektrycznym o MTOM nie większym niż 450kg
– Urządzenia latającego (samolotu ultralight) dwuosobowego z napędem elektrycznym o MTOM nie większym niż 472,5kg wraz z systemem ratunkowym zamontowanym do płatowca

Realizacja modułu B+R jest zbieżna z podstawową działalnością Wnioskodawcy oraz wpisuje się w strategię rozwoju spółki. Realizacja modułu B+R pozwoli firmie pozyskać środki na intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej w obszarze rozwoju bezzałogowych statków powietrznych, w tym tych wykorzystywanych w rolnictwie.

Wnioskodawca przewiduje uzyskać wiele efektów zewnętrznych związanych z realizacją modułu B+R, co pozwoli mu realizować z powodzeniem strategię rozwoju spółki. W ramach realizacji modułu B+R pozyska nowe know-how w obszarze technologii stosowanych w opracowywania bezzałogowych statków powietrznych. Pozyskane know-how oraz nowe kompetencje pozwolą zintensyfikować działalność wnioskodawcy również w pozostałej działalności badawczo-rozwojowej spółki.

Realizacja modułu B+R pozwoli na dyfuzję wiedzy poszczególnych członków zespołu projektowego (zarządzającego i merytorycznego), co w efekcie zwiększy potencjał konkurencyjny wnioskodawcy na rynku. Realizacja modułu B+R przyczyni się jednocześnie do wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, co z kolei pozwoli wnioskodawcy zwiększyć skalę działalności badawczo-rozwojowej, a w jej następstwie wdrożeniowej.

KADRA
KADRA WSPÓŁPRACUJĄCA

Wdrożony przez nas system e-learning odpowiada obecnym potrzebom branży, związanych z rozwojem technologii oraz zmianom trendów rynkowych w zakresie edukacji i doskonalenia zawodowego.

Zapraszamy i życzymy miłej zabawy w przestworzach.

Aviacom Project