Aviacom

pl Polish
krajowy scenariusz standardowy nsts 01 drony do 4kg

Drony – NSTS-01

Krajowy Scenariusz Standardowy

NSTS-01

WYTYCZNE NR 15

PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg. Operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby, (FPV) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4kg

UAS.NSTS-01.010 Przepisy ogólne

1. Operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-01 wykonuje się w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV).

2. Niniejszy scenariusz stosuje się do bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4 kg.

3. W ramach niniejszego scenariusza mogą być wykonywane loty bezzałogowych statków powietrznych nieopatrzonych etykietą identyfikacyjną klasy, określoną w częściach 1–5, 16 i 17 załącznika do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 255 z 04.10.2019, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 232 z 20.07.2020, str. 1).

4. Podczas operacji bezzałogowy statek powietrzny nie może przenosić materiałów niebezpiecznych.

5. W trakcie operacji jeden pilot obsługuje w locie tylko jeden bezzałogowy statek powietrzny.

UAS.NSTS-01.020 Warunki wykonywania lotów

Operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-01 wykonuje się z zachowaniem następujących warunków: ….

Szczegółowe informacje przedstawiamy w załączonym pliku:

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *