Aviacom

pl Polish
main assisted reserved deployment RSL Skyhook

MARD vs RSL

Skydiving Malfunction Systems – MARD Explained

Let’s talk about skydiving cutaway systems in case of a malfunction. In this video, I explain what is a MARD system compared to an RSL and show you an example of the MOJO mard system from Rigging Innovations.

This channel is designed to provide useful information about skydiving. That being said, whatever information you find about skydiving on the internet, including on this channel, should always be discussed and counter-verified with a certified instructor from your skydiving association, your dropzone and/or a rigger. Let’s all be wiser & safer skydivers!

Zapraszamy do prezentacji o systemach cutaway do skoków spadochronowych w przypadku awarii.

W tym filmie wyjaśnione zostanie, czym jest system MARD w porównaniu do RSL i przedstawiony zostanie przykład systemu mard MOJO firmy Rigging Innovations. Kanał ten ma na celu dostarczanie przydatnych informacji o skokach spadochronowych. Mając to na uwadze, wszelkie informacje o skokach spadochronowych, które znajdziesz w Internecie, w tym na tym kanale, zawsze powinny zostać omówione i zweryfikowane z certyfikowanym instruktorem ze stowarzyszenia spadochronowego, strefy zrzutu i/lub riggerem.

Źródło: Skydive Vibes

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *