Aviacom

pl Polish
mam starego drona nowe przepisy

Drony – Mam „starego” drona – Co dalej?

 Przepisy UE dla Bezzałogowych Statków Powietrznych

Przepisy przejściowe i wejście w życie przepisów UE

Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Materiał dotyczy przepisów, które zaczną obowiązywać w dniu 31 grudnia 2020 r.

Do kategorii „otwartej” zaliczają się jedynie drony posiadające następujące oznaczenie:

Drony, bez klasy zgodnej z normami UE i których nie skonstruowano do użytku prywatnego, mogą być eksploatowane jeżeli wprowadzono je do obrotu przed dniem 1 stycznia 2023r.:

  • w pod kategorii A1 o ile bez załogowy statek powietrzny ma maksymalną masę startową wynoszącą mniej niż 250g wraz z obciążeniem użytkowym, a pilot nie wymaga szkolenia;
  • w podkategorii A3 o ile bezzałogowy statek powietrzny ma maksymalną masę startową wynoszącą mniej niż 25kg wraz z paliwem i obciążeniem użytkowym. Wymagane kompetencje pilota jak dla w podkategorii A3.
  • Drony, które nie posiadają klasy zgodnej z normami UE, mogą być użytkowane do dnia 31 grudnia 2022 na następujących warunkach:
  • dron o masie do 500g – w podkategorii A1 przez pilotów posiadających kompetencje określone przez dane państwo członkowskie;
  • dron o masie do 2kg – w odległości 50 metrów w poziomie od osób, a piloci posiadają kompetencje jak dla podkategorii A2;
  • dron o masie do 25kg – w podkategorii A3, a piloci posiadają kompetencje jak dla podkategorii A1.
  • możesz latać w kategorii „szczególnej” lub w ramach klubu lub stowarzyszenia modelarskiego

Nadchodzące przepisy w prowadzą wymogi potwierdzania zgodności z odpowiedni minormami. Drony dystrybuowane w UE będą musiały spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktu, maksymalnej osiąganej prędkości czy np. normy hałasowej. Wymagane wyposażenie i osiągi drona będą uzależnione od nadanej mu klasy.

Do kategorii „otwartej” zaliczane bedą jedynie drony posiadające następujące oznaczenie:

Szczegóły są określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich.

Umożliwiona zostanie jednak konwersja dronów wprowadzonych już do obrotu na drony oznaczone klasami zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/945.

Należy pamiętać, że to producent wdraża środki zapewniające, że proces konwersji drona zapewni zgodność drona z przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945.

EASA wyróżnia dwie możliwości konwersji:

  1. modernizację przez producenta poprzez wycofanie produktów, aktualizację sprzętu lub oprogramowania w ramach procedury kontroli produkcji, nadanie nowego numeru seryjnego, umieszczenie etykiety identyfikacyjnej klasy, wydanie nowej deklaracji CE.
  2. aktualizację oprogramowania przez użytkownika końcowego poprzez aktualizację oprogramowania przez właściciela pod pełną kontrolą producenta, wysłanie przez producenta nowej deklaracji CE, etykiety identyfikacyjnej klasy i nowej tabliczki numeru seryjnego do właściciela oraz umieszczenie przez właściciela etykiety identyfikacyjnej klasy i nowej tabliczki numeru seryjnego na dron.

Zgodność z normą 

ródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *