Aviacom

pl Polish

Kurs teoretyczny NSTS-08 - kategoria szczególna
uprawniający do zawodowego i zarobkowego używania drona typu H-Helikopter dla operacji poza zasięgiem wzroku BVLOS o masie startowej mniejszej niż 25kg.

wyznaczone podmioty bsp

Szkolenie NSTS-08 BVLOS  H-Helikopter do 25kg – szkolenie przeprowadzanie jest metodą e-learningu zgodnie z najnowszymi przepisami Europejskimi oraz programem zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (WYTYCZNE NR 22 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 29 grudnia 2020 r.

Krajowy Scenariusz Standardowy NSTS-08 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego typu H-Helikopter o masie startowej mniejszej niż 25kg, w odległości nie większej niż 2km od pilota BSP

Pliki do ściągnięcia:

Masz pytanie - napisz

  Loty w operacji NSTS-08

  1) w czasie lotu bezzałogowy statek powietrzny utrzymuje się w odległości do 120 m od najbliższego punktu powierzchni ziemi; pomiar odległości dostosowuje się odpowiednio do cech geograficznych terenu, takich jak równiny, wzgórza, góry; Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego

  2) w przypadku lotu bezzałogowym statkiem powietrznym w odległości do 50 metrów w poziomie od sztucznej przeszkody o wysokości przekraczającej 105 metrów, maksymalną wysokość operacji można zwiększyć o maksymalnie 15 metrów powyżej wysokości przeszkody;

  3) operacje BVLOS w ramach NSTS-08 wykonuje się nie dalej niż 2 km w linii prostej od pilota.

  Szkolenie z wiedzy teoretycznej trwa nie krócej niż 16 godzin. 

  Podczas tych 16 godzin przedstawimy  następujące zagadnienia:

  1. przepisy lotnicze,
  2. ograniczenia możliwości człowieka,
  3. procedury operacyjne,
  4. techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
  5. ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
  6. meteorologia,
  7. osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie, oraz
  8. techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

  Jak to działa? 

  • Wybierasz kurs,
  • Rejestrujesz się na naszej platformie e-learning’owej 
  • płacisz za kurs teoretyczny oraz egzamin, 
  • dostajesz dostęp do platformy e-learning’owej, materiałów video, prezentacji, materiałów dodatkowych oraz pytań kontrolnych,
  • po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia teoretycznego 
  • z naszej mapy (bazy) wybierasz sobie miejsce odbycia kursu praktycznego, 
  • po ukończeniu kursu praktycznego przystępujesz do egzaminu końcowego 
  • po skompletowaniu dokumentacji wysyłamy wszystko do ULC i otrzymujesz Świadectwo Kwalifikacji 

  Po zakończeniu kursu, wybierasz miejsce na zajęcia praktyczne i umawiasz się z wybranym instruktorem z naszej interaktywnej mapy. 

  Jak to działa?
  Zakup dostępu do szkolenia lub usługi w 3 szybkich krokach

  Wybierz i dodaj szkolenie
  do koszyka

  Wybierz jedną z kategorii szkoleń - Drony, Spadochrony lub Ultralekkie, a następnie kliknij Dodaj do koszyka przy wybranym szkoleniu lub usłudze.

  Zapłać szybkim przelewem

  Określi liczbę kupowanych szkoleń,
  a następnie wypełnij formularz rejestracyjny. Po wprowadzeniu danych możliwe jest dokonanie płatności z PayU.

  Korzystaj od razu ze szkoleń

  Po zatwierdzeniu wpłaty otrzymasz wiadomość z danymi niezbędnymi do zalogowania się na platformę i skorzystania z zakupionych szkoleń.

  Partnerzy