Aviacom

pl Polish

Drony – Konwersja świadectwa kwalifikacji UAVO

ważne informacje

Konwersja świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) na certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego.

Przypominamy, że do 31 grudnia 2021 r. należy złożyć wniosek o konwersję świadectwa kwalifikacji UAVO. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, dokumenty obejmujące między innymi kwalifikacje osób wykonujących loty bezzałogowymi statkami powietrznymi, wydane na podstawie prawa krajowego zachowują ważność do 1 stycznia 2022 r. Do tej daty, zgodnie z rozporządzeniem, państwa członkowskie dokonują konwersji uprawnień.

W celu dokonania konwersji należy zarejestrować się na stronie https://drony.ulc.gov.pl/, uzupełnić profil operatora i pilota, pobrać wniosek o konwersję, a następnie wygenerowany wniosek wysłać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego pocztą, dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem ePUAP . Prosimy o składanie wniosków o konwersję świadectw kwalifikacji UAVO bez zbędnej zwłoki. Podstawowym warunkiem konwersji jest posiadanie świadectwa kwalifikacji UAVO z ważnym uprawnieniem podstawowym.

Konwersja świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) na certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, dokumenty obejmujące między innymi kwalifikacje osób wykonujących loty bezzałogowymi statkami powietrznymi, wydane na podstawie prawa krajowego zachowują ważność do 1 stycznia 2022 r. Do tej daty, zgodnie z rozporządzeniem, państwa członkowskie dokonują konwersji uprawnień.

Założenia:
• Konwersja uprawnień jest nieobowiązkowa i może nastąpić jedynie na wniosek interesanta. Wniosek należy przesłać do Urzędu Lotnictwa Cywilnego pocztą, dostarczyć osobiście lub wysłać przez ePUAP;
• Wniosek o konwersję znajduje się w systemie, należy się zarejestrować uzupełnić dane pilota i wygenerować wniosek; 
• Każdy pilot jest zobowiązany do samodzielnego zarejestrowania się w systemie, podania wymaganych danych oraz potwierdzenia stosownych oświadczeń, które nie były wymagane podczas ubiegania się o świadectwo UAVO;
• Podstawowym warunkiem konwersji jest posiadanie świadectwa kwalifikacji UAVO z ważnym uprawnieniem podstawowym;
• W przypadku nieważnego świadectwa kwalifikacji należy uzyskać uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem UE;
• Operator podczas rejestracji podaje aktualne dane. Dane zawarte w systemie ULC mogą zawierać np. nieaktualne dane adresowe, numery telefonów czy adresy e-mail.

Uzyskiwane uprawnienia:

Należy pamiętać, że pomimo konwersji uprawnień każdy pilot drona jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa.


Więcej informacji oraz źródło: https://ulc.gov.pl/pl/drony/5306-konwersja-swiadectw-kwalifikacji-uavo-informacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *