Aviacom

pl Polish
Ustawy i Rozporządzenia

Ustawa Prawo lotnicze

Obwieszczenie Ministra Infastruktury z dnia 3 lipca 2019 Poz. 1497-prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych

Rozporządzenie w spawie badań lotniczo-lekarskich

Rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

Rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

Załącznik nr 4 Rozporządzenia w sprawie warunków i wymagań dotyczących używania statków powietrznych

Załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie ubezpieczenia OC

Rozporządzenie w sprawie kierującego lotami