Aviacom

pl Polish

Miesiąc: listopad 2021

nowe-przepisy-latania-dronami-prawo-lotnicze-BSP

Drony – Projekt nowych przepisów odnośnie BSP

Projekt z dnia 26.08.2021 r. USTAWA z dnia ……………………….. 2021 r.o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw Art. 26a. 1. Opłacie lotniczej podlegają: – po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu: „3b) sprawowanie nadzoru nad:a)  operatorami systemów bezzałogowych statków powietrznych, którzy: –  złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE (art. 5 ust. 5 – państwa członkowskiego rejestracji zgodnie z sekcją UAS.SPEC.020 określoną w części B załącznika …

Drony – Projekt nowych przepisów odnośnie BSP Read More »

Drony – Konwersja świadectwa kwalifikacji UAVO

ważne informacje Konwersja świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) na certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego. Przypominamy, że do 31 grudnia 2021 r. należy złożyć wniosek o konwersję świadectwa kwalifikacji UAVO. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, dokumenty obejmujące między innymi kwalifikacje osób wykonujących loty bezzałogowymi statkami powietrznymi, …

Drony – Konwersja świadectwa kwalifikacji UAVO Read More »