Aviacom

AFF KURS This video is the most comprehensive AFF course explanation on the internet. If you’re interested in learning to skydive solo then …

Cutaway cz. 8 Filmik objaśniający jak rozpoznać prawidłowo napełnioną czaszę na której można bezpiecznie wylądować. Opisujemy ja wyglądają standardowe problemy podczas otwarć, Pokażemy prawidłową procedurą …

Część 7 Lot na dwóch otwartych czaszach Cutaway! Australian Parachute Federation’s malfunction training video is designed to be used as an educational supplement to the …

Część 6 Awarie przy dużej prędkości Cutaway! Australian Parachute Federation’s malfunction training video is designed to be used as an educational supplement to the …

Część 5 Awarie przy małej prędkości Cutaway! Australian Parachute Federation’s malfunction training video is designed to be used as an educational supplement to the …

część 4 procedura awaryjna Cutaway! Australian Parachute Federation’s malfunction training video is designed to be used as an educational supplement to the required first …

Część 3 Awaria i podejmowanie decyzji Cutaway! Australian Parachute Federation’s malfunction training video is designed to be used as an educational supplement to the required …

część 2 rutynowe problemy podczas otwarcia spadochronu Cutaway! Australian Parachute Federation’s malfunction training video is designed to be used as an educational supplement …

Cutaway cz. 1 Przedstawiamy pierwszy filmik instruktażowy na temat bezpieczeństwa w spadochroniarstwie. Sprawdzenie poprawności napełnienia czaszy, rozpoznawanie sytuacji awaryjnych i procedury awaryjne Cutaway! Australian Parachute Federation’s …

Drony – STREFY GEOGRAFICZNE

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych,  nakłada na państwa członkowskie obowiązek …

 Przepisy UE dla Bezzałogowych Statków Powietrznych Przepisy przejściowe i wejście w życie przepisów UE Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Materiał dotyczy przepisów, które …

Drony – Kategoria Otwarta

O kategorii Operacje w kategorii „otwartej” umożliwiają wykonywanie lotów niskiego ryzyka. Nie wymagają one uzyskania uprzedniego zezwolenia na lot z ULC.Operacje w kategorii „otwartej” mogą być wykonywane tylko w zasięgu widoczności wzrokowej …

Od 31 grudnia 2020 roku obowiązują wspólne przepisy dronowe na terenie krajów Unii Europejskiej oraz w Lichtensteinie i Norwegii, które zostały określone na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/945 …

Drony – NSTS-09

Krajowy Scenariusz Standardowy NSTS-09 WYTYCZNE NR 23PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-09 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) …

Drony – NSTS-08

Krajowy Scenariusz Standardowy NSTS-08 WYTYCZNE NR 22PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-08 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) …

Drony – NSTS-07

Krajowy Scenariusz Standardowy NSTS-07 WYTYCZNE NR 21PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-07 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) …